Cyfrowe usługi

Ważna informacja dotycząca wyłączenia systemu Cyfrowego Urzędu po 19.05.2021 r. https://cu.wrotapodlasia.pl/ 


Szanowni Państwo,
od marca 2015 roku było nam niezmiernie miło udostępniać Państwu System Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia pod adresem https://cu.wrotapodlasia.pl/ za pomocą którego mogliście się komunikować z ponad 1000 jednostek administracji samorządowej z terenu województwa podlaskiego wykorzystując usługi cyfrowe świadczone przez te podmioty.

Niestety z uwagi na zmieniające się uwarunkowania technologiczne oraz w związku z wejściem w życie 1 lipca 2021 r. ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz prowadzonych na poziomie centralnym pracach związanych z centralizacją usług oferowanych przez administrację rządową i samorządową, a także zakończeniem okresu trwałości projektu „Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego – Administracja Samorządowa część II”, zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa informacją Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, po 19 maja 2021 r. zostaną wyłączone usługi Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.

Nie oznacza to jednak, że usługi elektroniczne świadczone przez administrację samorządową znikają z przestrzeni cyfrowej. Będą nadal rozwijane na platformach rządowych takich jak ePUAP oraz obywatel.gov.pl.

Po 19.05.2021 r. zostaną wyłączone serwery i przestanie działać strona https://cu.wrotapodlasia.pl/. Cały ruch ze stronny Cyfrowego Urzędu zostanie przekierowany na serwis BIP na dział Cyfrowe usługi pod adresem https://bip.wrotapodlasia.pl/cu. Pod tym adresem znajdą się aktualne informacje dotyczące możliwościach załatwiania spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron:


Aktualny cyfrowy kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego:


Za te wspólne 6 lat korzystania z serwisu, współpracy i kontaktu z Państwem serdecznie dziękujemy, było nam niezmiernie miło.

Zespół Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia