Załącznik Nr  6    
      do rocznego sprawozdania    
      z wykonania budzetu województwa  
      za 2003 rok      
             
             
      PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH ZA 2003 ROK  
             
             
Dział/       Zysk do w tym:   
Rozdział Nazwa jednostki Przychody Koszty podziału wpłata do  
          budżetu  
             
010/ Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 2 712 857 2 699 142 10 012 5 006  
01097 Wodnych w Białymstoku- Gosp. pomocnicze          
  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 4 911 925 4 884 665 7 401 3 700  
  Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów          
  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń          
  Wodnych w Białymstoku 2 140 054 2 057 046 57 659 28 830  
  Gospodarstwo pomocnicze w Łomży          
  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń          
  Wodnych w Białymstoku 902 010 899 608 1 600 800  
  Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach          
    10 666 846 10 540 461 76 672 38 336  
710/ Podlaskie Biuro Planowania          
71097 Przestrzennego  457 317 392 776 47 020 23 510  
  Gospodarstwo pomocnicze w Łomży          
  Podlaskie Biuro Planowania          
  Przestrzennego  5 954 8 707 - -  
  Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach          
    463 271 401 483 47 020 23 510  
  Ogółem 11 130 117 10 941 944 123 692 61 846