Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2004 rok