Informacja o wykonaniu budżetu województwa za I półrocze 2005 r