Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2008 roku