Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za I półrocze 2010 rok

treść uchwały do pobrania poniżej w formie załącznika