Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - radnych Województwa, członków Zarządu, pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wydajacych decyzje administracyjne, dyrektorów jednostek podległych 
- proszę wybrać menu z lewej strony.