Lista aktualności

 • Uchwała Nr 154/2475/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-17

  2020-09-21 14:23:35

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Części pierwszej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-017/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Uchwała Nr 154/2471/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-17

  2020-09-21 14:23:13

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Części drugiej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Uchwała Nr 152/2443/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-10

  2020-09-21 14:17:45

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Części drugiej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Uchwała Nr 152/2445/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-10

  2020-09-21 14:17:34

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Części drugiej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Uchwała Nr 152/2444/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-10

  2020-09-21 14:17:22

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Części pierwszej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Uchwała Nr 152/2447/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-10

  2020-09-21 14:16:44

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-010/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Uchwała Nr 152/2446/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-10

  2020-09-21 14:16:11

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-008/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Oferta pracy na stanowisko: główny specjalista z dnia 2020-09-18

  2020-09-18 15:19:44

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Finansów OR-VII.210.1.2020