Lista aktualności

 • Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

  2020-09-15 12:26:52

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie poparcia apelu o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu i powodzi w województwie podkarpackim.

 • Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

  2020-09-15 12:02:11

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich

 • Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

  2020-09-15 12:00:18

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

 • Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

  2020-09-15 12:00:18

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2020 roku

 • Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

  2020-09-15 11:51:24

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku

 • Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

  2020-09-15 11:51:17

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 • Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

  2020-09-15 11:51:08

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa podlaskiego

 • Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

  2020-09-15 10:57:07

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego.