Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2021-06-11 - „WALD-GOLD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin rozpoczęcia kontroli 2021-06-11
Termin zakończenia kontroli 2021-07-09
Tytuł kontroli Kontrola w trakcie realizacji projektu RPPD.01.03.00-20-0346/20
Nazwa instytucji kontrolowanej „WALD-GOLD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Referat Kontroli
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Osoba do kontaktu:

Łukasz Lul
Kierownik Referatu Kontroli 
e-mail: lukasz.lul@wrotapodlasia.pl

Załączniki do treści