Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2021-06-15 - Gmina Szczuczyn

Termin rozpoczęcia kontroli 2021-06-15
Termin zakończenia kontroli 2021-06-18
Tytuł kontroli Wizyta na etapie obsługi wniosku o płatność: "Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn" - UM10-65150-UM1000099/19
Nazwa instytucji kontrolowanej Gmina Szczuczyn
Departament Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedmiotowa informacja znajduje się w załączniku.

Załączniki do treści