Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2021-07-08 - PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Termin rozpoczęcia kontroli 2021-07-08
Termin zakończenia kontroli 2021-08-06
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu RPPD.01.02.01-20-0068/17
Nazwa instytucji kontrolowanej PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Referat Kontroli
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Osoba do kontaktu:

Łukasz Lul
Kierownik Referatu Kontroli 
e-mail: lukasz.lul@wrotapodlasia.pl

Załączniki do treści