Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2021-07-15 - Olejowy Raj Kamila Zubrycka-Sobolewska

Termin rozpoczęcia kontroli 2021-07-15
Termin zakończenia kontroli 2021-07-19
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu RPPD.01.04.01-20-2527/20
Nazwa instytucji kontrolowanej Olejowy Raj Kamila Zubrycka-Sobolewska
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Referat Kontroli
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Osoba do kontaktu:

Łukasz Lul
Kierownik Referatu Kontroli 
e-mail: lukasz.lul@wrotapodlasia.pl

Załączniki do treści