Praca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

1. Oferty pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Osoby zgłaszające się na konkurs. Wyniki konkursu.

Oferty pracy

Termin składania ofertKandydaci
przystępujący do konkursu, którzy spełniają wymogi formalno-prawne*
Wynik konkursu

Oferta pracy na stanowisko kierownika referatu w Departamencie Zdrowia-OR.III.1110-99/08

14.01.2009 r.

1. Elżbieta Łaban, zam. Białystok
2. Robert Szczerbiński, zam. Sokółka 

Wynik postępowania konkursowego

Oferta pracy na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów - 2 etaty - OR.III.1110-96/08

14.01.2009 r.

1. Cimoch Justyna, zam. Białystok
2. Dziemiński Rafał, zam. Białystok
3. Dmochowska Małgorzata, zam. Białystok
4. Jaskot Beata, zam. Łapy
5. Korzątkowska Jolanta, zam. Białystok
6. Maliszewska Justyna, zam. Białystok
7. Mielko Renata, zam. Łapy
8. Nowak Iwona, zam. Białystok
9. Sitko Joanna Agnieszka, zam. Czarna Białostocka
10. Sokół Ewa, zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

Oferta pracy na stanowisko podinspektora w Departamencie Finansów-OR.III.1110-95/08

14.01.2009 r.

1. Cimoch Justyna, zam. Białystok
2. Dziemiński Rafał, zam. Białystok
3. Jaskot Beata, zam. Łapy
4. Maliszewska Justyna, zam. Białystok
5. Olszewski Bogdan, zam. Ignatki Osiedle
6. Sitko Joanna Agnieszka, zam. Czarna Białostocka

Wynik postępowania konkursowego
Oferta pracy na stanowisko podinspektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym - 3 etaty-OR.III.1110-94/0831.12.2008 r.

1. Dembowski Wiesław, zam. Bielsk Podlaski
2. Dziemiński Rafał, zam. Białystok
3. Jabłońska Anna Julia, zam. Knyszyn
4. Jabłoński Adam, zam. Białystok
5. Kondraciuk Marta, zam. Białystok
6. Kraszewska Anna, zam. Białystok
7. Puchlik Anna, zam. Białystok
8. Rajewska Natalia, zam. Bielsk Podlaski
9. Rutkowski Zbigniew, zam. Białystok
10. Sitko Joanna Agnieszka, zam. Czarna Białostocka

Wynik postępowania konkursowego

Oferta pracy na stanowisko inspektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym - 3 etaty - OR.III.1110-93/08

31.12.2008 r.

1. Kondraciuk Marta, zam. Białystok
2. Jabłoński Adam, zam. Białystok
3. Rusel Kamil, zam. Białystok

Wynik postępowania konkursowego

Oferta pracy na stanowisko inspektora w Departamencie Wspólpracy z Zagranicą i Promocji-OR.III.1110-91/08

01.12.2008 r. 1. Anna Gulińska, zam. BiałystokWynik postępowania konkursowego

Oferta pracy na stanowisko dyrektora Departamentu Mienia i Geodezji-OR.III.1110-89/08

14.11.2008 r.1. Andrzej Gierasimowicz, zam. Białystok
2. Danuta Konopka, zam. Porosły
Wynik postępowania konkursowego

Oferta pracy na stanowisko dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego-OR.III.1110-88/08

14.11.2008 r.1. Damian Tanajewski, zam. GrabówkaWynik postępowania konkursowego 

* - zamieszczona lista osób zawiera tylko te osoby, które spełniają wymogi formalno - prawne ogłoszonego konkursu.