Regionalny Komitet Sterujący

Zdzisław Lipski
Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych

Sławomir Snarski
Starosta Bielski

Bogusław Kretowicz
Zastępca Dyrektora Filii w Suwałkach
Oddziału Terenowego w Olsztynie
Agencji Nieruchomości Rolnych

Zbigniew Dembowski
Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej

Mariusz Żebrowski
Nadbużańska Szkoła Wyższa

Bogdan Budzisz
Agencja Rynku Rolnego

Andrzej Zdanowicz
Wójt Gminy Krypno

Nina Dobrzyńska
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Michał Rewucki
Starszy Specjalista w Departamencie
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Eugenia Ostaszewicz
Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna

Jan Dobrzyński
Wojewoda Podlaski
Podlaski Urząd Wojewódzki

Wiesław Kulesza
Wójt Gminy Gródek

prof. dr hab. Andrzej Łapko
Prawosławna Diecezja Białostocko - Gdańska


Rafał Szmytke
Wicedyrektor Dyrekcji
Rynku Krajowego
Polska Organizacja Turystyczna

Witold Liszkowski
Wójt Gminy Puńsk

Ks. Bogusław Zieziula
Ekonom Archidiecezji Białostockiej
Archidiecezja Białostocka

Barbara Sołomianko
Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

dr hab. Jacek Nikliński
Prorektor ds. Nauki
Akademia Medyczna 

Włodzimierz Mazurek
Wydział Ochrony Powietrza
Departament Projektów Strukturalnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stanisław Derehajło
Wójt Gminy Boćki
Urząd Gminy w Boćkach

dr hab. Marek Proniewski
Prorektor ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem
Uniwersytet w Białymstoku

Katarzyna Oleksa
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Anatol Ochryciuk
Burmistrz Miasta Hajnówki
Urząd Miasta w Hajnówce

dr hab. inż. Piotr Radziszewski
Prorektor ds. Promocji i Współpracy
Politechnika Białostocka

Przemysław Szymański
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Aministracji

Bogdan Zieliński
Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Barbara Szczerbińska
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
Łącznik NGO 

Włodzimierz Supernak
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Józef Gajewski
Prezydent Miasta Suwałk
Urząd Miejski w Suwałkach

Jerzy Kotowski
Wiceprezes Izby Przemysłowo - Handlowej
w Białymstoku

Wojciech Sokolski
Dyrektor Liceum Plastycznego
Im. A.Grottgera w Supraślu

Marcin Sroczyński
Z-ca Prezydenta Miasta Łomży
Urząd Miejski w Łomży

Lech Pilecki
Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu

Olga Ziółek
Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Marian Blecharczyk
Z-ca Prezydenta Miasta Białegostoku
Urząd Miejski w Białymstoku

Stanisław Rokicki
PHU Exclusive

Agata Kosieradzka
Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Janusz Krzyżewski
Marszałek Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Eugeniusz Stepanczuk
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

Tadeusz Kuryłowicz
Przedstawiciel OPZZ