Dane teleadresowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
kancelaria@wrotapodlasia.pl
http://www.wrotapodlasia.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Telefon i fax ogólny do Urzędu

Tel. 85 66 54 549
Fax: 85 66 54 175

Godziny pracy:

poniedziałek: 08.00 - 16.00
wtorek - piątek: 07.30 - 15.30

Przewodniczący Sejmiku: Bogusław Dębski tel. 85 66 54 400
sejmik@wrotapodlasia.pl

Marszałek: Artur Kosicki tel. 85 66 54 100

Wicemarszałek: Stanisław Derehajło tel. 85 66 54 110

Wicemarszałek: Marek Olbryś tel. 85 66 54 107

Członek Zarządu: Wiesława Burnos tel. 85 66 54 110

Członek Zarządu: Marek Malinowski tel. 85 66 54 415

Sekretarz Województwa: Tomasz Szeweluk tel. 85 66 54 108

Skarbnik: Paweł Jungerman tel. 85 66 54 118

Rzecznik Prasowy Marszałka: Izabela Smaczna-Jórczykowska tel. 85 66 54 589
izabela.smaczna@wrotapodlasia.pl

Rzecznik Funduszy Europejskich: Marcin Cackowski tel. 85 66 54 418; tel. kom. 517 891 018
rzecznikrpo@wrotapodlasia.pl

Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami: Anna Drabarz tel. 601 302 275
pelnomocnikon@wrotapodlasia.pl

Koordynator do spraw dostępności: Zbigniew Chrzanowski tel. 573 442 704
koordynator.dostepnosc@wrotapodlasia.pl 

Pion Inspektora Ochrony Danych:

  • Inspektor Ochrony Danych: Robert Kursa tel. 85 66 54 169
  • Z-ca Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Kuczyńska tel. 85 66 54 169

iod@wrotapodlasia.pl

NIP 542-25-42-016

Struktura organizacyjna

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 400 85 66 54 401 pok. 032
Dyrektor Bogumiła Karniewicz 85 66 54 400 pok. 032
Referat Obsługi Sejmiku  85 66 54 408 pok. 037
85 66 54 407 pok. 037
85 66 54 406 pok. 034
85 66 54 405 pok. 034
Referat ds. Obsługi Zamiejscowych Biur
Sejmiku w Łomży i Suwałkach
87 56 50 144 87 56 50 144 ul. Przytorowa 9B 16-400 Suwałki
86 21 62 843 86 21 62 843 ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża
Gabinet Marszałka Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 612 pok. 220
p.o. Dyrektora Robert Jabłoński  85 66 54 612 pok. 219
z-ca Dyrektora Krzysztof Szeweluk 85 66 54 148 pok. 210
Departament Polityki Informacyjnej Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Dyrektor Izabela Smaczna-Jórczykowska
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego
izabela.smaczna@wrotapodlasia.pl

85 66 54 589 pok. 306

p.o. z-ca Dyrektora Małgorzata Półtorak

85 66 54 150 pok. 321
Referat Prasowy
redakcja@wrotapodlasia.pl
85 66 54 445 pok. 010
85 66 54 492 pok. 010
85 66 54 446 pok. 010
85 66 54 441 pok. 011
85 66 54 514 pok. 031
85 66 54 646 pok. 009
Referat Nowych Mediów 85 66 54 441 pok. 011
85 66 54 173 pok. 308
Departament Organizacji i Kadr Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 108 85 66 54 567 pok. 123
Dyrektor Urszula Jabłońska 85 66 54 108 pok. 123
z-ca Dyrektora Hanna Sawicka 85 66 54 108 pok. 122
z-ca Dyrektora Mirosława Zubrzycka 85 66 54 108 pok. 122
Kancelaria Zarządu 85 66 54 119 pok. 005
85 66 54 553 pok. 021
85 66 54 554 pok. 021
85 66 54 573 pok. 021
85 66 54 560 pok. 005
85 66 54 110 pok. 212
85 66 54 100 pok. 214
85 66 54 107 pok. 207
Referat Organizacyjny, Skarg i Kontroli 85 66 54 569 pok. 609
Referat Kadr 85 66 54 565 pok. 119
85 66 54 566 pok. 121
Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy
ds. rozwoju pracowników i spraw
socjalnych
85 66 54 555 pok. 307
85 66 54 109 pok. 307
Kancelaria Ogólna 85 66 54 549 85 66 54 175 pok. 022
85 66 54 172 pok. 022
85 66 54 152 pok. 022
85 66 54 312 ul. Poleska 89, pok. 10
85 66 54 312 ul. Poleska 89, pok. 20
85 66 54 230 ul. Poleska 89, pok. 19
85 66 54 900 ul. Poleska 89, pok. 20
Departament Finansów Telefon Fax Adres:
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 118 85 66 54 116 pok. 105
Skarbnik Województwa Paweł Jungerman 85 66 54 118 pok. 105
Dyrektor Łucja Jabłońska 85 66 54 118 pok. 105
z-ca Dyrektora Piotr Oniszczuk 85 66 54 118 pok. 108
Główny księgowy 85 66 54 428 pok. 125
Referat Budżetu Województwa 85 66 54 422 pok. 108
85 66 54 425 pok. 108
Referat Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej 85 66 54 423 pok. 110
85 66 54 170 pok. 110
85 66 54 451 pok. 128
85 66 54 509 pok. 128
85 66 54 698 pok. 128
Referat Głównego-Księgowego 85 66 54 427 pok. 125
85 66 54 426 pok. 109
85 66 54 429 pok. 111
85 66 54 431 pok. 111
85 66 54 464 pok. 615
85 66 54 596 pok. 031
Referat Płac 85 66 54 432 pok. 121
85 66 54 417 pok. 615
Samodzielne stanowisko pracy
ds. Centralizacji rozliczeń podatku VAT
85 66 54 596 pok. 031
Samodzielne stanowisko pracy
ds. egzekucji administracyjnej
85 66 54 429 pok. 111
Departament Rozwoju Regionalnego Telefon Fax Adres:
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
Sekretariat 85 66 54 480 85 66 54 651 pok. 502
85 66 54 963
Dyrektor Joanna Sarosiek 85 66 54 480 pok. 503
z-ca Dyrektora Wioletta Dąbrowska 85 66 54 480 pok. 506
z-ca Dyrektora Izabela Łokić 85 66 54 480 pok. 505
z-ca Dyrektora Katarzyna Kitlas 85 66 54 480 pok. 501
z-ca Dyrektora Magdalena Raczkowska 85 66 54 480 pok. 504
p.o. z-ca Dyrektora Elżbieta Romańczuk 85 66 54 480 pok. 507
Refera Programowania 85 66 54 381 pok. 338
85 66 54 902 pok. 338
85 66 54 960 pok. 339
85 66 54 394 pok. 339
85 66 54 253 pok. 339
85 66 54 903 pok. 340
85 66 54 356 pok. 340
Referat Koordynacji 85 66 54 910 pok. 329
85 66 54 974 pok. 329
85 66 54 396 pok. 330
85 66 54 370 pok. 331
85 66 54 918 pok. 331
85 66 54 348 pok. 331
Referat Instrumentów Finansowych 85 66 54 932 pok. 12
85 66 54 325 pok. 12
85 66 54 976 pok. 12
85 66 54 342 pok. 11
85 66 54 935 pok. 11
Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji 85 66 54 366 pok. 511
85 66 54 355 pok. 511
85 66 54 944 pok. 511
85 66 54 965 pok. 512
85 66 54 314 pok. 512
85 66 54 390 pok. 512
Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych 85 66 54 378 pok. 513
85 66 54 933 pok. 513
85 66 54 379 pok. 513
85 66 54 360 pok. 513
Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 85 66 54 904 pok. 332
85 66 54 940 pok. 333
85 66 54 941 pok. 333
85 66 54 430 pok. 334
85 66 54 948 pok. 334
85 66 54 939 pok. 334
Referat ds. Procedury Odwoławczej 85 66 54 323 pok. 406
85 66 54 397 pok. 406
Referat Administracyjny 85 66 54 340 pok. 413
85 66 54 993 pok. 413
85 66 54 655 pok. 413
85 66 54 931 pok. 412
85 66 54 920 pok. 412
Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej 85 66 54 594 pok. 410
85 66 54 908 pok. 410
85 66 54 262 pok. 411
Referat Kontroli 85 66 54 928 pok. 341
85 66 54 362 pok. 342
85 66 54 367 pok. 342
85 66 54 365 pok. 342
85 66 54 339 pok. 342
85 66 54 347 pok. 342
85 66 54 374 pok. 342
85 66 54 321 pok. 414
85 66 54 375 pok. 414
85 66 54 905 pok. 414
Referat Sieci Punktów Informacyjnych FE 85 66 54 911 pok. 511
85 66 54 302 pok. 1
85 66 54 599 pok. 1
85 66 54 516 pok. 1
85 66 54 228 pok.2
Referat Oceny i Wyboru Projektów 85 66 54 927 pok. 210
85 66 54 386 pok. 210
85 66 54 922 pok. 201
85 66 54 970 pok. 201
85 66 54 913 pok. 201
85 66 54 326 pok. 201
85 66 54 305 pok. 203
85 66 54 376 pok. 203
85 66 54 338 pok. 206
85 66 54 992 pok. 206
85 66 54 981 pok. 207
85 66 54 980 pok. 207
85 66 54 328 pok. 207
85 66 54 318 pok. 208
85 66 54 368 pok. 208
85 66 54 979 pok. 209
85 66 54 354 pok. 209
85 66 54 921 pok. 209
Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych 85 66 54 331 pok. 10
85 66 54 317 pok. 10
85 66 54 964 pok. 9
85 66 54 936 pok. 8
85 66 54 335 pok. 8
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów I 85 66 54 392 pok. 108
85 66 54 310 pok. 108
85 66 54 388 pok. 109
85 66 54 310 pok. 108
85 66 54 388 pok. 109
85 66 54 345 pok. 109
85 66 54 359 pok. 110
85 66 54 654 pok. 110
85 66 54 946 pok. 102
85 66 54 358 pok. 102
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów II 85 66 54 101 pok. 101
85 66 54 327 pok. 101
85 66 54 351 pok. 101
85 66 54 308 pok. 103
85 66 54 373 pok. 107
85 66 54 937 pok. 107
85 66 54 344 pok. 107
Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości 85 66 54 352 pok. 401
85 66 54 311 pok. 401
85 66 54 387 pok. 402
85 66 54 306 pok. 402
85 66 54 343 pok. 403
85 66 54 278 pok. 404
85 66 54 284 pok. 404
85 66 54 294 pok. 404
Referat Wdrażania RLKS 85 66 54 307 pok. 305
85 66 54 320 pok. 305
85 66 54 969 pok. 305
85 66 54 912 pok. 305
85 66 54 350 pok. 304
85 66 54 968 pok. 304
85 66 54 980 pok. 304
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Telefon Fax Adres:
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
Sekretariat 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 213
Dyrektor Karolina Perkowska 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 212
z-ca Dyrektora Marcin Sidorczuk 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 214
z-ca Dyrektora Małgorzata Kukor-Kołodko 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 211
Referat Oceny i Wyboru Projektów 85 66 54 209 pok. 223
85 66 54 961 pok. 222
85 66 54 288 pok. 222
85 66 54 297 pok. 221
85 66 54 958 pok. 222
85 66 54 211
pok. 220
85 66 54 242
pok. 221
85 66 54 279
pok. 220
85 66 54 275
pok. 223
85 66 54 934
pok. 216
85 66 54 219
pok. 221
85 66 54 934 pok. 216
Referat Rozliczeń Projektów I 85 66 54 245 pok. 115
85 66 54 231
pok. 124
85 66 54 227
pok. 122
85 66 54 231
pok. 124
85 66 54 286 pok. 122
85 66 54 244 pok. 124
85 66 54 246
pok. 123
85 66 54 235
pok. 123
85 66 54 282
pok. 115
85 66 54 285
pok. 124
Referat Rozliczeń Projektów II 85 66 54 254 pok.
85 66 54 268 pok. 114
85 66 54 263 pok. 114
85 66 54 346 pok. 116
85 66 54 272 pok. 112
85 66 54 281 pok. 111
85 66 54 259 pok. 116
85 66 54 252 pok. 113
85 66 54 258 pok. 113
Referat Kontroli 85 66 54 261 pok. 120
85 66 54 247 pok. 016
85 66 54 214
pok. 121
85 66 54 274
pok. 224
85 66 54 267
pok. 224
85 66 54 269 pok. 224
85 66 54 237 pok. 013
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Telefon Adres:
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
Sekretariat 85 66 54 399 pok. 326
Dyrektor Emilia Malinowska 85 66 54 399 pok. 325
z-ca Dyrektora Mirosław Jóźwicki 85 66 54 399 pok. 327
p.o. z-ca Dyrektora Bogdan Mantur 85 66 54 399 pok. 307
Referat Oceny i Wyboru Projektów 85 66 54 982 pok. 306
85 66 54 930 pok. 306
85 66 54 497 pok. 306
85 66 54 929 pok. 306
85 66 54 989 pok. 202
85 66 54 926 pok. 202
85 66 54 316 pok. 202
85 66 54 324 pok. 319
85 66 54 954 pok. 319
85 66 54 984 pok. 320
85 66 54 983 pok. 320
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów 85 66 54 364 pok. 309
85 66 54 977 pok. 309
85 66 54 369 pok. 309
85 66 54 924 pok. 314
85 66 54 389 pok. 314
85 66 54 371 pok. 314
85 66 54 947 pok. 314
85 66 54 256 pok. 314
85 66 54 923 pok. 314
85 66 54 315 pok. 314
85 66 54 256 pok. 315
85 66 54 353 pok. 315
85 66 54 385 pok. 317
85 66 54 349 pok. 317
Referat Kontroli 85 66 54 377 pok. 313
85 66 54 915 pok. 313
85 66 54 917 pok. 313
85 66 54 361 pok. 313
85 66 54 395 pok. 316
85 66 54 916 pok. 316
Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020 Telefon Fax Adres:
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok
Dyrektor Grażyna Teresa Kamińska 85 66 54 341 pok. 328
Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020 85 66 54 952 pok. 310
85 66 54 901 pok. 311
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Telefon Fax Adres:
ul. gen. George'a Smitha Pattona 8
15-688 Białystok
Sekretariat 85 66 54 700 85 66 54 175 pok. 204
Dyrektor Filipowicz Elżbieta 85 66 54 700 pok. 201
z-ca Dyrektora Urszula Wojszel 85 66 54 700 pok. 202
z-ca Dyrektora Wiesław Kamieński 85 66 54 700 pok. 203
Referat Wdrażania Projektów 85 66 54 760 pok. 104
85 66 54 725 pok. 106
85 66 54 723 pok. 109
85 66 54 724 pok. 109
85 66 54 762 pok. 109
Referat Kontroli Projektów 85 66 54 710 pok. 114
85 66 54 732 pok. 115
Referat Autoryzacji Płatności 85 66 54 734 pok. 107
85 66 54 717 pok. 107
85 66 54 709 pok. 107
85 66 54 746 pok. 107
85 66 54 739 pok. 107
85 66 54 757 pok. 107
Referat ds. Pomocy Technicznej 85 66 54 703 pok. 206
85 66 54 715 pok. 206
85 66 54 761 pok. 206
Referat ds. Wdrażania RLKS 85 66 54 726 pok. 101
85 66 54 733 pok. 102
85 66 54 720 pok. 102
85 66 54 719 pok. 108
Referat nadzoru nad prawidłowością prowadzonych postępowań 85 66 54 722 pok. 113
85 66 54 730 pok. 103
85 66 54 766 pok. 103
Referat Koordynacji Działań Delegowanych 85 66 54 721 pok. 112
85 66 54 765 pok. 112
Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania 85 66 54 716 pok. 204a
85 66 54 727 pok. 205
85 66 54 718 pok. 205
Referat Planowania Strategicznego i Analiz
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Telefon Fax Adres:
ul. Kilińskiego 16
15-089 Białystok
Sekretariat 85 66 54 240 85 66 54 175 pok. 205
Dyrektor Andrzej Pleszuk 85 66 54 240 pok. 205
z-ca Dyrektora Iwona Krzyżanowska 85 66 54 240 pok. 205
z-ca Dyrektora Robert Jabłoński 85 66 54 240 pok. 208
Referat Regionalnej Polityki Rolnej 85 66 54 215 pok. 203
85 66 54 216 pok. 203
85 66 54 419 pok. 203
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 85 66 54 212 pok. 202
85 66 54 207 pok. 202
85 66 54 613 pok. 201
Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego 85 66 54 225 pok. 208
85 66 54 204 pok. 208
85 66 54 202 pok. 208
Referat
ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego
85 66 54 222 pok. 305
85 66 54 223 pok. 306
Samodzielne stanowisko pracy ds. jakości żywności 85 65 54 826 pok. 311
Departament Społeczeństwa Informacyjnego Telefon Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 530 pok. 406
Dyrektor Agnieszka Aleksiejczuk 85 66 54 530 pok. 406
z-ca Dyrektora Mariusz Feszler 85 66 54 530 pok. 406
z-ca Dyrektora Grzegorz Stelmaszek 85 66 54 530 pok. 409
Referat Wdrażania Usług Elektronicznych 85 66 54 494 pok. 417
85 66 54 496 pok. 417
Referat Obsługi Informatycznej 85 66 54 615 pok. 414
85 66 54 610 pok. 414
85 66 54 322 ul. Poleska 89, pok. 302
Referat Zarządzania
Podlaskim Systemem Informacyjnym e-Zdrowie
85 66 54 179 pok. 410
Referat Programu Społeczeństwa Informacyjnego 85 66 54 459 pok. 412
85 66 54 456 pok. 411
85 66 54 189 pok. 411
Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej 85 66 54 606 pok. 415
85 66 54 133 pok. 415
85 66 54 176 pok. 415
Referat Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 85 66 54 499 pok. 418
Referat Infrastruktury Teleinformatycznej 85 66 54 595 pok. 419
Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji publicznej 85 66 54 447 pok. 405
Samodzielne stanowisko pracy
ds. ofertowania, planowania i rozliczeń
85 66 54 449 pok. 415
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 144 85 66 54 143 pok. 319
p.o. Dyrektora Magdalena Łyżnicka-Sanczenko 85 66 54 144 pok. 318
z-ca Dyrektora Mariola Hernik-Monach 85 66 54 144 pok. 320
Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji 85 66 54 454 pok. 313
85 66 54 452 pok. 313
85 66 54 453 pok. 313
85 66 54 444 pok. 315
Zamiejscowe stanowisko pracy
- Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli
+32 (0) 2 738 02 22 Avenue de Tervueren 48 1040 Brussels, Belgium
Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Telefon Fax Adres:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Dyrektor Mariusz Dąbrowski 85 66 54 990
z-ca Dyrektora Katarzyna Pietraszewska 85 66 54 272
Referat Obsługi Inwestorów 85 66 54 985
85 66 54 495
Referat Promocji Gospodarczej 85 66 54 987
85 66 54 653
85 66 54 986
Referat Wspierania Projektów Rozwojowych 85 66 54 985
Departament Infrastruktury i Transportu Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 460 85 66 54 472 pok. 519
Dyrektor Zbigniew Piotrowski 85 66 54 460 pok. 519
p.o. z-ca Dyrektora Anna Cieśluk 85 66 54 460
z-ca Dyrektora Aneta Kostro-Wilczko 85 66 54 460
Referat Infrastruktury Technicznej 85 66 54 479 pok. 509
85 66 54 159 pok. 509
Referat Transportu 85 66 54 471 pok. 521
85 66 54 533 pok. 518
85 66 54 620 pok. 521
85 66 54 413 pok. 521
Referat Geologii 85 66 54 466 pok. 525
Samodzielne stanowisko pracy
ds. przewozów towarów niebezpiecznych
85 66 54 180 pok. 623
Samodzielne stanowisko pracy
ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego
85 66 54 648 pok. 522
Departament Ochrony Środowiska Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 157 85 66 54 156 pok. 515
Dyrektor Anna Krysztopik 85 66 54 157 pok. 515
z-ca Dyrektora Anna Radziejewska 85 66 54 157 pok. 515
Referat Opłat Środowiskowych 85 66 54 571 pok. 508
85 66 54 195 pok. 508
85 66 54 498 pok. 507
85 66 54 577 pok. 507
85 66 54 467 pok. 507
85 66 54 134 pok. 507
85 66 54 478 pok. 507
85 66 54 450 pok. 512
85 66 54 183 pok. 512
85 66 54 411 pok. 512
85 66 54 126 pok. 513
85 66 54 607 pok. 513
Referat Ochrony Środowiska 85 66 54 512 pok. 506
85 66 54 699 pok. 506
85 66 54 192 pok. 505
85 66 54 112 pok. 504
Referat Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody 85 66 54 597 pok. 517
85 66 54 414 pok. 517
85 66 54 103 pok. 510
85 66 54 448 pok. 510
85 66 54 473 pok. 510
85 66 54 592 pok. 510
Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 190 85 66 54 123 pok. 006
Dyrektor Lesław Józef Wołcz 85 66 54 190 pok. 006
Referat Informacji Przestrzennej i Geodezji 85 66 54 181 pok. 019A
Referat Ochrony Gruntów Rolnych 85 66 54 517 pok. 018
Referat Gospodarowania Nieruchomościami 85 66 54 506 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 6
85 66 54 520 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 1
Departament Zdrowia Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 290 85 66 54 291 pok. 618
Dyrektor Dominik Maślach 85 66 54 290 pok. 619
z-ca Dyrektora Monika Anna Borkowska 85 66 54 290
Referat Nadzoru i Inwestycji 85 66 54 136 pok. 620
85 66 54 224 pok. 620
85 66 54 229 pok. 620
85 66 54 236 pok. 620
85 66 54 161 pok. 609
85 66 54 164 pok. 624
85 66 54 217 pok. 624
Referat Zdrowia Publicznego 85 66 54 468 pok. 609
85 66 54 218 pok. 617
85 66 54 213 pok. 611
85 66 54 206 pok. 611
85 66 54 165 pok. 611
Samodzielne stanowisko
ds. staży podyplomowych
85 66 54 208 pok. 606
Samodzielne stanowisko pracy
ds. zadań finansowanych ze środków PFRON
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 171 85 66 54 481 pok. 314A
Dyrektor Bożena Nienałtowska 85 66 54 171 pok. 314
Referat Edukacji 85 66 54 536 pok. 324
85 66 54 535 pok. 324
85 66 54 641
Referat Sportu 85 66 54 483 pok. 311
85 66 54 486 pok. 311
Referat Turystyki 85 66 54 485 pok. 317
85 66 54 484 pok. 317
85 66 54 489 pok. 317
Samodzielne stanowisko pracy
ds. usług turystycznych
85 66 54 488 pok. 316
Biuro Kultury Telefon Fax Adres:
ul. Kilińskiego 16
15-089 Białystok
Sekretariat 85 66 54 861 pok. 108
Dyrektor Agata Puchalska 85 66 54 861 pok. 108
p.o. z-ca Dyrektora Agata Michałowska 85 66 54 861 pok. 108
Biuro Kultury 85 66 54 532 pok. 105A
85 66 54 534 pok. 105
85 66 54 865 pok. 206
85 66 54 864 pok. 105
85 66 54 145 pok. 105
85 66 54 857 pok. 105A
Biuro Dziedzictwa Narodowego Telefon Fax Adres:
ul. Kilińskiego 16
15-089 Białystok
Sekretariat 85 66 54 147 pok. 217
Dyrektor Katarzyna Korycka 85 66 54 147 pok. 212
Biuro Dziedzictwa Narodowego 85 66 54 510 pok. 214
85 66 54 858 pok. 214
85 66 54 859 pok. 215
Biuro Audytu Wewnętrznego Telefon Fax Adres:
ul. Św. Rocha 13/15
15-879 Białystok
Dyrektor Piotr Trochimowicz 85 66 54 505 pok. 9
Biuro Audytu Wewnętrznego 85 66 54 630 pok. 2
Biuro Kontroli Finansowej Telefon Fax Adres:
ul. Św. Rocha 13/15
15-879 Białystok
Dyrektor Bogdan Olszewski 85 66 54 638 pok. 10
Biuro Kontroli Finansowej 85 66 54 625 85 66 54 625 pok. 3
Biuro Prawne Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Dyrektor Marcin Sutkowski 85 66 54 123 pok. 304
85 66 54 572 pok. 614
85 66 54 574 pok. 613
z-ca Dyrektora Katarzyna Bieluci 85 66 54 436 ul. Poleska 89, pok. 18
Biuro Prawne 85 66 54 734 ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, pok 105
Biuro Zamówień Publicznych Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 551 pok. 616
85 66 54 421
Dyrektor Marian Malinowski 85 66 54 551 pok. 608
Biuro Zamówień Publicznych 85 66 54 551 85 66 54 642 pok. 616
85 66 54 421 pok. 616
Biuro Inwestycji Telefon Adres:
ul. Św. Rocha 13/15 15-879 Białystok
Sekretariat 85 66 54 639 pok. 5B
Dyrektor Marek Kędzierski 85 66 54 639 pok. 5B
z-ca Dyrektora Eliza Snarska 85 66 54 174 pok. 11
85 66 54 624 pok. 11
85 66 54 626 pok. 11
85 66 54 621 pok. 7
85 66 54 629 pok. 7
85 66 54 634 pok. 7
Biuro Administracyjne Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 558 pok. 605
Dyrektor Krzysztof Jaworowski 85 66 54 558 pok. 604
z-ca Dyrektora Grzegorz Górski 85 66 54 558 pok. 605
Referat Techniczny 85 66 54 130 pok. 029
85 66 54 120 pok. 605
85 66 54 552 pok. 605
85 66 54 557 pok. 605
85 66 54 177 pok. 605 
85 66 54 541 pok. 605
85 66 54 559 pok. 003
85 66 54 616 pok. 116
Archiwum Zakładowe 85 66 54 515 pok. 008
85 66 54 556 pok. 008
Biuro Gospodarcze Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 131 pok. 024
Dyrektor Stanisław Rykaczewski 85 66 54 131
z-ca Dyrektora Adam Krzysztof Romatowski 85 66 54 131
Biuro Gospodarcze 85 66 54 501 pok. 025
85 66 54 131 pok. 025
85 66 54 562 pok. 024
Biuro Bezpieczeństwa Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
p.o. Dyrektora Zbigniew Chrzanowski 85 66 54 850 pok. 617
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 85 66 54 576 pok. 420
Stanowisko pracy ds. BHP 85 66 54 633 ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok, pok. 5
Pion Inspektora Ochrony Danych 85 66 54 169 pok. 607
Biuro Bezpieczeństwa 85 66 54 575 pok. 422
Samodzielne stanowisko pracy -
Rzecznik Funduszy Europejskich
Telefon Fax Adres
Samodzielne stanowisko pracy -
Rzecznik Funduszy Europejskich

85 66 54 418

tel. kom.
517 891 018

ul. Poleska 89, (wejście od ul. Botanicznej)
pok. 4W na parterze
Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Sekretariat 85 66 54 105 ul. Wyszyńskiego 1, pok. 039
Dyrektor Stanisław Hołubowski 85 66 54 105 ul. Wyszyńskiego 1, pok. 039
Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Telefon Fax Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 85 66 54 518 pok. 019
85 66 54 519 pok. 019
Geodeta Województwa - Jan Zabielski 85 66 54 522 pok. 017