Ponowne wykorzystywanie

Wprowadzona w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego zastępuje obecnie obowiązującą ustawę z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w dużej mierze opiera się na dotychczasowej regulacji. Określa podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazania tych informacji a także warunki oraz opłaty za ponowne wykorzystywanie. Wprowadza nowe rozdziały, w których zgrupowano regulacje dotyczące Programu otwierania danych, portalu danych, pełnomocników do spraw otwartości danych, a także przepisy szczególne dotyczące udostępniania do ponownego wykorzystywania.

W założeniach ustawy uzgodniono, iż informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo chyba, że warunki udostępniania zostały wyraźnie określone. Zapisy umożliwiają, aby na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z udostępnianiem informacji określić warunki ponownego wykorzystywania tych informacji. Jednocześnie zaznaczono, iż brak informacji w menu BIP o warunkach będzie jednocześnie uważany za zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego bez ograniczeń.

W związku z powyższym Urząd Marszałkowski przygotował warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zgodnie z nowymi zapisami ustawy regulującymi wyżej wymienione kwestie. Ustalone zasady dotyczą Województwa Podlaskiego, – jako podmiotu zobowiązanego w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641) w zakresie informacji gromadzonej w zasobach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, to „wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych”.

W celu uzyskania informacji do ponownego wykorzystywania należy sporządzić wniosek, który będzie zawierał elementy określone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy lub skorzystać z pomocniczego wzoru wniosku zamieszczonego na dole strony i przesłać poprzez:

  1. pocztę na adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
    ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14,
    15-097 Białystok
  2. pocztę elektroniczną na adres: bip@podlaskie.eu  
  3. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy

Przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr 262/4840/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie określenia warunków i zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania gromadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (w załączeniu na dole strony), oraz ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Powrót na początek strony