Status prawny Samorządu Województwa Podlaskiego

Samorząd Województwa Podlaskiego działa na podstawie:

  1. Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U.01.142.1590).
  2. Uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego
  3. Uchwała Nr XL/519/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 września 2006 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Województwa Podlaskiego
  4. Uchwały Nr XXVI/321/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Województwa Podlaskiego
  5. Uchwały Nr V/33/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Statut Województwa Podlaskiego
  6. Uchwała Nr X/121/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego
  7. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego

Województwo wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów województwa:

  • pochodzącym z wyborów Sejmikiem Województwa (organ stanowiący i kontrolny) oraz
  • powoływanym przez Sejmik Zarządem Województwa (organ wykonawczy) z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, jako jego przewodniczącym.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

 

Powrót na początek strony