Uchwała Nr 49/622/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2011-08-30

Numer 49/622/2011
w sprawie informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2011 roku.
Data wydania 2011-08-30
Departament Departament Finansów