Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021.
Numer sesji XXXII sesja - VI kadencja

Załączniki do treści