Projekt Uchwały Sejmiku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi siemiatyckiemu.
Numer sesji XXXII sesja - VI kadencja

Załączniki do treści