Uchwała Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2015-01-23

w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015.
Departament Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
Numer IV/20/15
Data wydania 2015-01-23

Załączniki do treści