Dane teleadresowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  

         
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1            
15-888 Białystok            
kancelaria@wrotapodlasia.pl            
http://www.wrotapodlasia.pl/   

Elektroniczna Skrzynka Podawcza         


Telefon i fax ogólny do Urzędu  

Tel.  85 66 54 549            
Fax: 85 66 54 175

Godziny pracy:            

poniedziałek: 08.00 - 16.00            
wtorek - piątek: 07.30 - 15.30

Przewodniczący Sejmiku: Bogusław Dębski tel. 85 66 54 400
sejmik@wrotapodlasia.pl

Marszałek: Artur Kosicki tel. 85 66 54 100

Wicemarszałek: Stanisław Derehajło tel. 85 66 54 110

Wicemarszałek: Marek Olbryś tel. 85 66 54 107

Członek Zarządu: Wiesława Burnos tel. 85 66 54 110

Członek Zarządu: Marek Malinowski tel. 85 66 54 107

Sekretarz Województwa: Tomasz Szeweluk tel. 85 66 54 108

Skarbnik: Paweł Jungerman tel. 85 66 54 118

Rzecznik Prasowy Marszałka: Izabela Smaczna-Jórczykowska tel. 85 66 54 589
izabela.smaczna@wrotapodlasia.pl

Rzecznik Funduszy Europejskich: Marcin Cackowski tel. 85 66 54 418; tel. kom. 517 891 018
rzecznikrpo@wrotapodlasia.pl

Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami: Anna Drabarz tel. 601 302 275
pelnomocnikon@wrotapodlasia.pl 

Zespół Inspektora Ochrony Danych:

  • Inspektor Ochrony Danych: Robert Kursa tel. 85 66 54 169
  • Z-ca Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Kuczyńska tel. 85 66 54 169

iod@wrotapodlasia.pl 

NIP 542-25-42-016

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 400 85 66 54 401 pok. 032
       
Dyrektor Bogumiła Karniewicz 85 66 54 400   pok. 032
       
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego 85 66 54 408   pok. 037
  85 66 54 407   pok. 037
  85 66 54 406   pok. 034
  85 66 54 405   pok. 034
Gabinet Marszałka Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 612   pok. 220
       
p.o. Dyrektora Robert Jabłoński 85 66 54 612   pok. 219
       
z-ca Dyrektora Mariusz Krzysztof Nahajewski 85 66 54 612 pok. 609
 
Referat Polityki Informacyjnej 85 66 54 589   pok. 210
redakcja@wrotapodlasia.pl 85 66 54 445   pok. 010
85 66 54 446 pok. 010
85 66 54 492 pok. 010
85 66 54 441 pok. 011
 
Samodzielne stanowisko pracy – Rzecznik Prasowy Marszałka 85 66 54 589   pok. 011
Izabela Smaczna-Jórczykowska      
izabela.smaczna@wrotapodlasia.pl      
       
Kancelaria Zarządu 85 66 54 100 pok. 214
85 66 54 107 pok. 207
85 66 54 415 pok. 207
85 66 54 110 pok. 212
85 66 54 560 pok. 124
  85 66 54 573 pok. 124
       
Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru właścicielskiego 85 66 54 132   pok. 610
 
Samodzielne stanowisko pracy – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. odnawialnych źródeł energii (OZE) 85 66 54 827 Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Departament Organizacji i Kadr Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 108 85 66 54 567 pok. 123
       
Dyrektor Urszula Jabłońska 85 66 54 108   pok. 123
       
z-ca Dyrektora Hanna Sawicka 85 66 54 108 pok. 122
 
z-ca Dyrektora Mirosława Zubrzycka 85 66 54 108 pok. 122
 
Referat Organizacyjny, Skarg i Kontroli   85 66 54 569    pok. 005
       
Referat Kadr i Szkoleń  85 66 54 566   pok. 119
  85 66 54 564   pok. 119
  85 66 54 555   pok. 307
  85 66 54 109   pok. 307
Kancelaria Ogólna 85 66 54 549 85 66 54 175 pok. 022
  85 66 54 172   pok. 022
  85 66 54 152   pok. 022
  85 66 54 312 ul. Poleska 89, pok. 19
85 66 54 312 ul. Poleska 89, pok. 20
Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 85 66 54 857 Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok, pok. 1
Departament Finansów Telefon  Fax Adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 118 85 66 54 116 pok. 105
       
Skarbnik Województwa Paweł Jungerman 85 66 54 118   pok. 105
       
Dyrektor Łucja Jabłońska 85 66 54 118   pok. 105
       
z-ca Dyrektora Piotr Oniszczuk 85 66 54 118   pok. 108
       
Główny księgowy 85 66 54 428   pok. 125
       
Referat Budżetu Województwa  85 66 54 422   pok. 108
  85 66 54 425   pok. 108
       
Referat Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej  85 66 54 423   pok. 110
  85 66 54 170   pok. 110
  85 66 54 451   pok. 128
  85 66 54 509   pok. 128
  85 66 54 698   pok. 128
       
Referat Głównego-Księgowego 85 66 54 427   pok. 125
  85 66 54 426   pok. 109
  85 66 54 429   pok. 111
  85 66 54 431   pok. 111
  85 66 54 464   pok. 009
  85 66 54 596   pok. 031
       
Referat Płac 85 66 54 432   pok. 121
  85 66 54 417   pok. 121
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. Centralizacji rozliczeń podatku VAT 85 66 54 596   pok. 031
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. egzekucji administracyjnej 85 66 54 429   pok. 111
Departament Rozwoju Regionalnego Telefon  Fax

Adres: ul. Poleska 89 bud. C
15-369 Białystok

     
Sekretariat 85 66 54 480 85 66 54 651 pok. 505
       
Dyrektor Joanna Sarosiek 85 66 54 480   pok. 503
       
z-ca Dyrektora Wioletta Dąbrowska 85 66 54 480   pok. 506
       
z-ca Dyrektora Izabela Łokić 85 66 54 480   pok. 505
       
p.o. z-ca Dyrektora Katarzyna Kitlas 85 66 54 480 pok. 501
 
z-ca Dyrektora Magdalena Raczkowska 85 66 54 480 pok. 504
 
Refera Programowania 85 66 54 381   pok. 338
  85 66 54 330   pok. 339
  85 66 54 356   pok. 340
       
Referat Koordynacji 85 66 54 910   pok. 338
  85 66 54 370   pok. 341
  85 66 54 348   pok. 341
       
Referat Instrumentów Finansowych 85 66 54 932   pok. 334
85 66 54 325
85 66 54 342
85 66 54 976
       
Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji 85 66 54 366   pok. 511
  85 66 54 390   pok. 512
  85 66 54 355    
  85 66 54 314    
       
Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych 85 66 54 363   pok. 502
  85 66 54 378    
  85 66 54 360    
  85 66 54 379    
       
Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 85 66 54 904   pok. 331
  85 66 54 490   pok. 332
       
Referat ds. Procedury Odwoławczej  85 66 54 323   pok. 410
  85 66 54 611   pok. 411
       
Referat Administracyjny 85 66 54 340   pok. 413
  85 66 54 931   pok. 412
  85 66 54 312   pok. 20
  85 66 54 230   pok. 19
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy transgranicznej 85 66 54 594   pok. 3
       
Referat Kontroli 85 66 54 395 pok. 316
85 66 54 321 pok. 316
85 66 54 917 pok. 313
85 66 54 361 pok. 313
85 66 54 362 pok. 313
85 66 54 914 pok. 314
85 66 54 347 pok. 314
85 66 54 374 pok. 313
85 66 54 916 pok. 314
85 66 54 915 pok. 314
85 66 54 329 pok. 314
85 66 54 365 pok. 315
85 66 54 335 pok. 315
85 66 54 364 pok. 315
85 66 54 339 pok. 315
Samodzielne stanowisko pracy ds. Sieci PIFE 85 66 54 911   pok. 511
  85 66 54 302   pok. 1
  85 66 54 228   pok. 2
 
Referat Oceny i Wyboru Wniosków 85 66 54 305 pok. 207
85 66 54 979 pok. 210
85 66 54 324 pok. 208
85 66 54 316 pok. 208
85 66 54 319 pok. 208
85 66 54 354 pok. 209
85 66 54 989 pok. 209
85 66 54 921 pok. 209
85 66 54 328 pok. 207
85 66 54 981 pok. 207
85 66 54 992 pok. 206
85 66 54 988 pok. 202
85 66 54 386 pok. 201
85 66 54 342 pok. 201
85 66 54 326 pok. 201
85 66 54 922 pok. 201
85 66 54 970 pok. 202
85 66 54 913 pok. 202
85 66 54 927 pok. 202
85 66 54 936 pok. 203
 
Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych 85 66 54 334 pok. 320
85 66 54 331 pok. 320
85 66 54 964 pok. 320
85 66 54 436 pok. 18
85 66 54 317 pok. 319
85 66 54 936 pok. 319
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów 85 66 54 385 pok. 101
85 66 54 304 pok. 101
85 66 54 369 pok. 101
85 66 54 349 pok. 101
85 66 54 389 pok. 107
85 66 54 315 pok. 107
85 66 54 371 pok. 107
85 66 54 377 pok. 107
85 66 54 924 pok. 107
85 66 54 947 pok. 107
85 66 54 923 pok. 108
85 66 54 967 pok. 108
85 66 54 353 pok. 108
85 66 54 932 pok. 103
85 66 54 310 pok. 103
85 66 54 937 pok. 306
85 66 54 373 pok. 306
85 66 54 344 pok. 306
85 66 54 359 pok. 109
85 66 54 345 pok. 110
85 66 54 388 pok. 110
85 66 54 358 pok. 102
85 66 54 946 pok. 102
85 66 54 351 pok. 317
85 66 54 309 pok. 317
 
Referat ds. Postępowań Administracyjnych 85 66 54 337 pok. 310
85 66 54 357 pok. 310
85 66 54 393 pok. 311
85 66 54 318 pok. 311
 
Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości 85 66 54 352 pok. 308
85 66 54 387 pok. 309
85 66 54 341 pok. 307
85 66 54 306 pok. 309
85 66 54 343 pok. 308
 
Referat Wdrażania RLKS 85 66 54 307 pok. 305
85 66 54 320 pok. 305
85 66 54 969 pok. 305
85 66 54 912 pok. 305
85 66 54 350 pok. 304
85 66 54 968 pok. 304
85 66 54 327 pok. 304
85 66 54 394 pok. 304b
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Telefon  Fax Adres: ul. Poleska 89
15-369 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 213
       
Dyrektor Elżbieta Barbara Romańczuk 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 212
       
z-ca Dyrektora Bogdan Mantur 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 214
       
z-ca Dyrektora Małgorzata Kukor-Kołodko 85 66 54 260 85 66 54 201 pok. 211
       
Referat Koordynacji 85 66 54 211   pok. 220
  85 66 54 266   pok. 221
  85 66 54 219   pok. 220
  85 66 54 242   pok. 221
  85 66 54 279   pok. 220
  85 66 54 253   pok. 222
  85 66 54 295   pok. 222
  85 66 54 935   pok. 016
       
Referat Wdrażania RLKS 86 66 54 262   pok. 10
  85 66 54 296   pok. 10
  85 66 54 288   pok. 10
  85 66 54 934   pok. 9
  85 66 54 961   pok. 8
  85 66 54 297   pok. 9
       
Referat Wdrażania Kształcenie Ogólne 85 66 54 245   pok. 115
  85 66 54 244   pok. 124
  85 66 54 231   pok. 124
  85 66 54 227   pok. 121
  85 66 54 286   pok. 121
  85 66 54 255   pok. 122
  85 66 54 282   pok. 122
  85 66 54 246   pok. 120
       
Referat Wdrażania Włączenie Społeczne 85 66 54 254   pok. 113 
  85 66 54 258   pok. 113 
  85 66 54 259   pok. 111
  85 66 54 281   pok. 111
  85 66 54 288   pok. 114
  85 66 54 273   pok. 112
  85 66 54 251   pok. 113 
       
Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy 85 66 54 274   pok. 224
  85 66 54 265   pok. 224
  85 66 54 269   pok. 224
  85 66 54 267   pok. 017
       
Referat Wdrażania Kształcenie Zawodowe i Rozwój Przedsiębiorczości 85 66 54 275   pok. 116
  85 66 54 268   pok. 114
  85 66 54 235   pok. 123
  85 66 54 209   pok. 115
  85 66 54 285   pok. 116
  85 66 54 246   pok. 120
       
Referat Finansów 85 66 54 284   pok. 216
  85 66 54 263   pok. 216
  85 66 54 278   pok. 223 
  85 66 54 294   pok. 223 
       
Referat Kontroli Projektów Włączenie Społeczne 85 66 54 221   pok. 012
  85 66 54 214   pok. 011
  85 66 54 247   pok. 011
  85 66 54 232   pok. 013
  85 66 54 237   pok. 013
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Telefon  Fax Adres: ul. Poleska 89
15-369 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 399  398 pok. 326
       
Dyrektor Emilia Malinowska 85 66 54 399  398 pok. 325
       
z-ca Dyrektora Mirosław Jóźwicki 85 66 54 399 398 pok 327
 
z-ca Dyrektora Karolina Perkowska 85 66 54 399
 
Referat Oceny i Wyboru Projektów 85 66 54 319   pok. 307
  85 66 54 982   pok. 307
  85 66 54 983   pok. 306
  85 66 54 324   pok. 306
  85 66 54 983 pok. 306
85 66 54 989 pok. 308
85 66 54 316 pok. 308
85 66 54 926 pok. 308
85 66 54 954 pok. 319
85 66 54 930 pok. 319
85 66 54 984 pok. 320
85 66 54 929 pok. 320
 
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów 85 66 54 385 pok. 309
  85 66 54 349 pok. 309
85 66 54 369 pok. 309
85 66 54 304 pok. 309
85 66 54 389 pok. 315
85 66 54 923 pok. 315
85 66 54 353 pok. 315
85 66 54 967 pok. 315
85 66 54 924 pok. 314
85 66 54 315 pok. 314
85 66 54 947 pok. 314
85 66 54 371 pok. 314
85 66 54 377 pok. 317
85 66 54 256 pok. 317
 
Referat Kontroli 85 66 54 395 pok. 316
85 66 54 321 pok. 316
85 66 54 361 pok. 313
85 66 54 917 pok. 313
85 66 54 916 pok. 313
85 66 54 329 pok. 313
85 66 54 915 pok. 313
Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020 Telefon  Fax Adres: ul. Poleska 89, bud. C
15-369 Białystok
       
Dyrektor Grażyna Teresa Kamińska 85 66 54 341   pok. 328
       
Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020 85 66 54 952   pok. 310
  85 66 54 901   pok. 311
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Telefon  Fax Adres: ul. gen. George'a Smitha Pattona 8
15-688 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 700   pok. 204
       
Dyrektor Filipowicz Elżbieta 85 66 54 700   pok. 201
       
z-ca Dyrektora Urszula Wojszel 85 66 54 700   pok. 202
       
z-ca Dyrektora Wiesław Kamieński 85 66 54 700 pok. 203
 
Referat Wdrażania Projektów 85 66 54 760   pok. 104
  85 66 54 725   pok. 106
  85 66 54 723   pok. 109
  85 66 54 724   pok. 109
  85 66 54 762   pok. 109
       
Referat Kontroli Projektów 85 66 54 710   pok. 114
  85 66 54 732   pok. 115
       
Referat Autoryzacji Płatności 85 66 54 731   pok. 107
  85 66 54 717   pok. 107
  85 66 54 709   pok. 107
  85 66 54 753   pok. 107
       
Referat ds. Pomocy Technicznej  85 66 54 703   pok. 206
  85 66 54 715   pok. 206
  85 66 54 761   pok. 206
       
Referat ds. Wdrażania RLKS 85 66 54 726   pok. 101
  85 66 54 733   pok. 102
  85 66 54 720   pok. 102
  85 66 54 719   pok. 108
       
Referat nadzoru nad prawidłowością prowadzonych postępowań 85 66 54 722   pok. 113
  85 66 54 730   pok. 103
       
Referat Koordynacji Działań Delegowanych 85 66 54 760   pok. 104
  85 66 54 721   pok. 112
  85 66 54 765   pok. 112
       
Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania 85 66 54 716   pok. 204a
  85 66 54 727   pok. 205
  85 66 54 718   pok. 205
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Telefon  Fax Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
       
Sekretariat  85 66 54 240 85 66 54 241  pok. 205
       
Dyrektor Andrzej Pleszuk 85 66 54 240    pok. 205
       
z-ca Dyrektora Iwona Krzyżanowska 85 66 54 240    pok. 205
       
Referat Regionalnej Polityki Rolnej  85 66 54 215    pok. 203
  85 66 54 216    pok. 203
  85 66 54 419    pok. 203
 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  85 66 54 212   pok. 202
  85 66 54 207   pok. 202
85 66 54 613 pok. 201
 
Referat Łowiectwa Rybactwa Śródlądowego 85 66 54 225   pok. 208
  85 66 54 204   pok. 208
85 66 54 202 pok. 208
 
Referat ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego 85 66 54 222   pok. 305
  85 66 54 223   pok. 306
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. jakości żywności 85 65 54 826 pok. 311
Departament Społeczeństwa Informacyjnego Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 530  85 66 54 531 pok. 406
       
Dyrektor Agnieszka Aleksiejczuk 85 66 54 530    pok. 406
       
z-ca Dyrektora Mariusz Feszler 85 66 54 530   pok. 406
       
z-ca Dyrektora Grzegorz Stelmaszek 85 66 54 530    pok. 409
       
Referat Wdrażania Usług Elektronicznych 85 66 54 493   pok. 417
  85 66 54 496   pok. 417
       
Referat Obsługi Informatycznej 85 66 54 615   pok. 414
  85 66 54 610   pok. 414
  85 66 54 322   ul. Poleska 89, pok. 302
       
Referat Zarządzania Podlaskim Systemem Informacyjnym e-Zdrowie 85 66 54 189   pok. 410
  85 66 54 179   pok. 410
       
Referat Programu Społeczeństwa Informacyjnego 85 66 54 459   pok. 411
       
Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej 85 66 54 606   pok. 415
  85 66 54 133   pok. 415
  85 66 54 176   pok. 415
       
Referat Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 85 66 54 499   pok. 418
       
Referat Infrastruktury Teleinformatycznej 85 66 54 595   pok. 419
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji publicznej 85 66 54 447   pok. 405
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. ofertowania, planowania i rozliczeń 85 66 54 449   pok. 415
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 144 85 66 54 143 pok. 319
       
p.o. Dyrektora Magdalena Łyżnicka-Sanczenko 85 66 54 144   pok. 319
       
z-ca Dyrektora Mariola Hernik-Monach 85 66 54 144   pok. 319
       
Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji 85 66 54 454   pok. 313
  85 66 54 452   pok. 313
  85 66 54 453   pok. 313
85 66 54 444   pok. 315
  85 66 54 122   pok. 315
       
Zamiejscowe stanowisko pracy - Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli  +32 (0) 2 738 02 22   Avenue de Tervueren 48  1040 Brussels, Belgium
Departament Infrastruktury i Transportu Telefon  Fax

Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

     
Sekretariat 85 66 54 460 85 66 54 472 pok. 519
       
Dyrektor Zbigniew Piotrowski 85 66 54 460   pok. 519
       
z-ca Dyrektora Juliusz Jakimowicz 85 66 54 460
 
Referat Infrastruktury Technicznej  85 66 54 479   pok. 509
  85 66 54 159   pok. 509
       
Referat Transportu 85 66 54 471   pok. 521
  85 66 54 533   pok. 518
  85 66 54 620   pok. 521
  85 66 54 413   pok. 521
       
Referat Geologii  85 66 54 466   pok. 525
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. przewozów towarów niebezpiecznych   85 66 54 180   pok. 623
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego 85 66 54 648   pok. 522
Departament Ochrony Środowiska Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat  85 66 54 157 85 66 54 156 pok. 515
       
Dyrektor Anna Krysztopik 85 66 54 157   pok. 515
       
z-ca Dyrektora Anna Radziejewska 85 66 54 157 pok. 515
 
Referat Opłat Środowiskowych  85 66 54 467   pok. 512
  85 66 54 134   pok. 512
  85 66 54 607   pok. 507
  85 66 54 126   pok. 507
  85 66 54 450   pok. 504
  85 66 54 192   pok. 504
  85 66 54 478   pok. 507
  85 66 54 571   pok. 508
  85 66 54 411   pok. 504
  85 66 54 498   pok. 513
  85 66 54 577   pok. 513
       
Referat Ochrony Środowiska  85 66 54 512   pok. 506
  85 66 54 699   pok. 506
  85 66 54 414   pok. 517
  85 66 54 112   pok. 505
  85 66 54 597   pok. 508
  85 66 54 448   pok. 510
  85 66 54 592   pok. 510
  85 66 54 473   pok. 510
Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 190 85 66 54 123 pok. 006
       
Dyrektor Lesław Józef Wołcz 85 66 54 190   pok. 006
       
z-ca Dyrektora Eliza Snarska 85 66 54 693   ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 5B
        
Referat Informacji Przestrzennej i Geodezji 85 66 54 181 pok. 019A
  85 66 54 519 pok. 019
       
Referat Ochrony Gruntów Rolnych 85 66 54 517   pok. 018
 
 Referat Gospodarowania Nieruchomościami 85 66 54 507 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 6
  85 66 54 520 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 6
  85 66 54 506 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 1
85 66 54 624 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 11 
85 66 54 626 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 11 
85 66 54 174 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 11 
85 66 54 621 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 7
85 66 54 629 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 7
85 66 54 634 ul.Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok pok. 7
 
Departament Zdrowia Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 290 85 66 54 291 pok. 618
       
Dyrektor Dominik Maślach 85 66 54 290   pok. 619
       
z-ca Dyrektora Monika Anna Borkowska 85 66 54 290    
       
Referat Nadzoru  85 66 54 136   pok. 620
  85 66 54 224   pok. 620
  85 66 54 229   pok. 620
  85 66 54 236   pok. 620
       
Referat Inwestycji 85 66 54 161   pok. 609
  85 66 54 164   pok. 624
  85 66 54 217   pok. 624
       
Referat Zdrowia Publicznego 85 66 54 468   pok. 609
  85 66 54 218   pok. 617
  85 66 54 213   pok. 611
  85 66 54 206   pok. 611
  85 66 54 165   pok. 611
       
Samodzielne stanowisko ds. staży podyplomowych 85 66 54 208   pok. 606
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 171 85 66 54 481  pok. 314A
       
Dyrektor Bożena Nienałtowska 85 66 54 171 pok. 314
 
Referat Edukacji  85 66 54 536   pok. 324
  85 66 54 535   pok. 324
  85 66 54 641    
       
Referat Sportu 85 66 54 483   pok. 311
  85 66 54 486   pok. 311
       
Referat Turystyki 85 66 54 485   pok. 317
  85 66 54 484   pok. 317
  85 66 54 489   pok. 317
 
Samodzielne stanowisko pracy ds. usług turystycznych 85 66 54 488 pok. 316
Biuro Kultury
Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 145 85 66 54 504 pok. 305
       
Dyrektor Agata Puchalska 85 66 54 145   pok. 304
        
 z-ca Dyrektora Beata Zadykowicz 85 66 54 145
 
Biuro Kultury 85 66 54 162   pok. 305
  85 66 54 532   pok. 306
  85 66 54 538   pok. 307
Biuro Dziedzictwa Narodowego Telefon  Fax Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 147 pok. 307
       
Dyrektor Katarzyna Korycka 85 66 54 147   pok. 307
 
Biuro Dziedzictwa Narodowego 85 66 54 510   pok. 307
Biuro Audytu Wewnętrznego Telefon  Fax Adres: ul. Św. Rocha 13/15
15-879 Białystok
       
Dyrektor Piotr Trochimowicz 85 66 54 505   pok. 9
       
Biuro Audytu Wewnętrznego 85 66 54 630 pok. 2
Biuro Kontroli Finansowej Telefon  Fax Adres: ul. Św. Rocha 13/15 
15-879 Białystok
       
Dyrektor Bogdan Olszewski 85 66 54 638   pok. 10
       
Biuro Kontroli Finansowej 85 66 54 625 85 66 54 625 pok. 3
Biuro Prawne Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Dyrektor Marcin Sutkowski 85 66 54 570   pok. 614
       
z-ca Dyrektora Jacek Klimowicz 85 66 54 572   pok. 615
  85 66 54 570   pok. 614
  85 66 54 572   pok. 613
  85 66 54 574   pok. 613
       
z-ca Dyrektora Katarzyna Bieluci 85 66 54 436   ul. Poleska 89, pok. 18
       
Biuro Prawne 85 66 54 271   ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, pok 1A
  85 66 54 704   ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, pok 1A
Biuro Zamówień Publicznych Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 551   pok. 616
  85 66 54 421    
       
Dyrektor Marian Malinowski 85 66 54 551   pok. 608
       
Biuro Zamówień Publicznych 85 66 54 551 85 66 54 642 pok. 616
  85 66 54 421   pok. 616
Biuro Administracyjne Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 120   pok. 605
       
Dyrektor Krzysztof Jaworowski 85 66 54 120   pok. 604
       
Referat Techniczny 85 66 54 130   pok. 029
  85 66 54 558   pok. 605
  85 66 54 552   pok. 605
  85 66 54 557   pok. 605
  85 66 54 559   pok. 003
  85 66 54 616   pok. 116
       
Archiwum Zakładowe 85 66 54 556   pok. 025
Biuro Bezpieczeństwa Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
 
 Sekretariat 85 66 54 108 pok. 123
        
p.o. Dyrektora Zbigniew Chrzanowski pok. 420
 
Pion Ochrony Informacji Niejawnych  85 66 54 576   pok. 420
 
 Stanowisko pracy ds. BHP 85 66 54 633 ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok, pok. 5
 
 Pion Inspektora Ochrony Danych 85 66 54 169 pok. 607
 
Samodzielne stanowisko pracy - Rzecznik Funduszy Europejskich Telefon  Fax Adres
       
Samodzielne stanowisko pracy - Rzecznik Funduszy Europejskich

85 66 54 418

tel. kom.
517 891 018

ul. Poleska 89, (wejście od ul. Botanicznej) pok. 4W na parterze
Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Telefon  Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
       
Sekretariat 85 66 54 105 ul. Wyszyńskiego 1, pok. 039
  
Dyrektor Stanisław Hołubowski 85 66 54 105 ul. Wyszyńskiego 1, pok. 039
 
Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Telefon  Fax Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
       
Dyrektor   85 66 54 990  
       
z-ca Dyrektora Mariusz Dąbrowski 85 66 54 272
 
Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej 85 66 54 990  
  85 66 54 495  
  85 66 54 987  
Biuro Gospodarcze Telefon Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
  
Sekretariat 85 66 54 131 pok. 024
 
Dyrektor Stanisław Rykaczewski 85 66 54 131
 
Biuro Gospodarcze 85 66 54 501 pok. 024
85 66 54 131 pok. 024
  85 66 54 562 pok. 024
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Telefon Fax Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
 
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej
85 66 54 518 pok. 019
  85 66 54 519 pok. 019
 
Zamiejscowe stanowiska pracy Telefon  Fax Adres
       
Biuro Sejmiku w Suwałkach 87 56 50 144 87 56 50 144 ul. Przytorowa 9B 16-400 Suwałki
       
Biuro Sejmiku w Łomży  86 21 62 843 86 21 62 843 ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża