Informacja o umorzonych niepodatkowych należnościach budżetowych

Białystok, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Informacja o umorzonych należnościach z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także odsetkach od tych środków, w I kwartale 2024 r.

Powrót na początek strony