Informacje o długu publicznym, pomocy publicznej i ciężarach publicznych do 2016 r.

Nazwa Informacje o długu publicznym, pomocy publicznej i ciężarach publicznych do 2016 r.
Informacja za rok 2016