Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości

Marszałek Województwa Podlaskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, działającej jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego. Kandydatów na członków mogą zgłaszać organizacje, które zrzeszają podmioty prowadzące działalność gospodarczą i są zarejestrowane na terenie województwa podlaskiego.

Podlaska Rada Przedsiębiorczości jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu w zakresie konsultowania i opiniowania spraw dotyczących sfer rozwoju gospodarczego Województwa Podlaskiego. Rada wspiera działania Zarządu poprzez znajomość problemów gospodarczych i społecznych wynikającą z wiedzy i doświadczenia członków Rady.

Zgłoszenia dokonuje się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie. Formularz wraz z załączonym życiorysem kandydata w formie CV należy wysłać online na adres: gabinet.marszalka@wrotapodlasia.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Gabinet Marszałka
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15 – 888 Białystok

Ostateczny termin zgłoszeń: 08.02.2019 r.

Powrót na początek strony