Podział województwa na obwody łowieckie

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE ORAZ ZALICZENIE OBWODÓW DO KATEGORII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26a UST.1 USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

W dniu 8 lutego 2021 r. Marszałek Województwa Podlaskiego Zarządzeniem nr 12/2021 przyjął projekt uchwały dotyczącej podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

Załączniki do ww. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dostępne są pod linkiem:

Załączniki do uchwały

W przypadku pytań proszę o kontakt z Referatem Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 66-54-202 lub -204.