Procedury kontroli

Ogólne schematy procedur kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do przeprowadzania których organem właściwym jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Podstawa prawna ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1292 z późn. zm.)

Powrót na początek strony