Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2020-06-30 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok.

Termin rozpoczęcia kontroli 2020-06-30
Termin zakończenia kontroli 2020-06-30
Tytuł kontroli Kontrola problemowa – ocena przeprowadzenia państwowych egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.
Nazwa instytucji kontrolowanej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok.
Departament Departament Infrastruktury i Transportu