Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2020-09-10 - Gmina Janów

Termin rozpoczęcia kontroli 2020-09-10
Termin zakończenia kontroli 2020-09-11
Tytuł kontroli Kontrola na miejscu w wyniku typowania na etapie obsługi wniosku o płatność pt: "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów" - UM10-65150-UM1000036/17
Nazwa instytucji kontrolowanej Gmina Janów
Departament Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedmiotowa informacja znajduje się w załączniku.

Załączniki do treści