Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2021-08-25 - ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW EDWARD DONEJKO

Termin rozpoczęcia kontroli 2021-08-25
Termin zakończenia kontroli 2021-09-01
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu RPPD.01.04.01-20-0454/20
Nazwa instytucji kontrolowanej ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW EDWARD DONEJKO
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Referat Kontroli
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Osoba do kontaktu:

Łukasz Lul
Kierownik Referatu Kontroli 
e-mail: lukasz.lul@wrotapodlasia.pl

Załączniki do treści