Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2023-09-18 - Fundacja Biznes i Prawo

Termin rozpoczęcia kontroli
2023-09-18
Termin zakończenia kontroli
2024-04-05
Tytuł kontroli
Kontrola planowa z elementami doraźnej w trakcie realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.03.00-20-0026/19-00 pt. „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Nazwa instytucji kontrolowanej
Fundacja Biznes i Prawo
Departament
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Powrót na początek strony