Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2024-04-16 - ARKA-DRUK Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia kontroli
2024-04-16
Termin zakończenia kontroli
2024-05-20
Tytuł kontroli
Kontrola po zakończeniu realizacji projektu RPPD.01.03.00-20-0287/18
Nazwa instytucji kontrolowanej
ARKA-DRUK Sp. z o.o.
Departament
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14

15-097 Białystok

Tel. 85 66 54 549

e-mail: kancelaria@podlaskie.eu

Powrót na początek strony