Wyniki weryfikacji PZP - Gmina Miasto Augustów WND-RPPD.08.06.00-20-0388/19

Nazwa instytucji kontrolowanej Gmina Miasto Augustów
Numer projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0388/19
Tytuł projektu „Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie”
Termin zakończenia kontroli 2021-07-01
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Informacja o przeprowadzonej kontroli i wyniku kontroli stosowania prawa zamówień publicznych znajduje się poniżej w załączeniu.

Załączniki do treści