Wyniki weryfikacji PZP - Lider Miasto Białystok, Realizator Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących RPPD.03.03.01-20-0222/19

Nazwa instytucji kontrolowanej Lider Miasto Białystok, Realizator Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Numer projektu RPPD.03.03.01-20-0222/19
Tytuł projektu StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Termin zakończenia kontroli 2021-07-01
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola własna Instytucji na dokumentach w ramach weryfikacji wniosku o płatność 01.09.2020-30.11.2020r. Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).