Wyniki weryfikacji PZP - Powiat Bielski / PCPR w Bielsku Podlaskim RPPD.07.02.01-20-0054/19

Nazwa instytucji kontrolowanej Powiat Bielski / PCPR w Bielsku Podlaskim
Numer projektu RPPD.07.02.01-20-0054/19
Tytuł projektu Rodzina – bezpieczny dom
Termin zakończenia kontroli 2021-05-07
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola własna Instytucji na dokumentach w ramach weryfikacji wniosku o płatność 2021-01-01 do 2021-03-31. Projekt RPPD.07.02.01-20-0054/19 pt. ,,Rodzina – bezpieczny dom". Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).