Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Plan działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021