Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej

Data wydania 2020-06-08
Tytuł Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej

Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej opracowano z uwagi na konieczność dostosowania go, jak również Planu działań Krótkoterminowych do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1159).

Celem programu ochrony powietrza jest wskazanie przyczyn powstania przekroczeń ww. substancji oraz rozwiązań eliminujących przyczyny powstawania zanieczyszczenia, a tym samym zmierzających do poprawy jakości powietrza poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych działań naprawczych. Projekt aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” zakłada, iż zaproponowane działania naprawcze zostaną zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 r. , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Załączniki do treści