Przymus bezpośredni

W nawiązaniu do obowiązujących przepisów tj.  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego art. 18 ust. 10 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2c (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2459) Marszałek Województwa Podlaskiego upoważnił do:

1) dokonywania oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,

2) sporządzania wniosku do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję – w przypadku odmowy stawienia się przez tę osobę w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnianie wykonania postanowienia sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego,

Krzysztofa Dzierżanowskiego – lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii nr prawa wykonywania zawodu 2478659 (upoważnienie udzielone jest na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku).

Korespondencję w przedmiotowej sprawie należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Zdrowia
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie: tel. 85 66 54 206, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku