Zarząd Województwa Podlaskiego - VI kadencja

18 lutego 2019 roku, podczas VI sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego został wybrany Zarząd Województwa Podlaskiego.

Marszałkiem Województwa Podlaskiego został wybrany Artur Kosicki, a do Zarządu po raz kolejny weszli: Marek Olbryś i Stanisław Derehajło* – jako Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego, Wiesława Burnos i Marek Malinowski –  jako Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego.

* od 15.10.2021r.- 03.03.2022r. Stanisław Derehajło - pełnił obowiązki Wicemarszałka Województwa Podlaskiego (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)

3 marca 2022r., podczas obrad XL nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, Sebastian Łukaszewicz został wybrany na Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

Powrót na początek strony