Zarząd Województwa Podlaskiego - VI kadencja

18 lutego 2019 roku, podczas VI sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego został wybrany Zarząd Województwa Podlaskiego.

Marszałkiem Województwa Podlaskiego został wybrany Artur Kosicki, a do Zarządu po raz kolejny weszli: Marek Olbryś i Stanisław Derehajło – jako Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego, Wiesława Burnos i Marek Malinowski –  jako Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego.