Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz.U. z 2013 r. ze zm.1) podaję do wiadomości treść Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

Powrót na początek strony