Doręczanie dokumentów elektronicznych

Złożenie dokumentu elektronicznego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego możliwe jest poprzez:

Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180), dokument elektroniczny można przesłać m.in. w formacie txt, rtf, pdf, doc, odt, jpeg, gif, tiff, zip, ...

Pismo można wnieść do Urzędu osobiście zapisane na następujących nośnikach:

  1. Nośnik typu CD/DVD
  2. Pamięć masowa USB

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to pendrive lub płyta CD-RW.

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez skrzynkę podawczą, zostanie automatycznie przesłane urzędowe poświadczenie odbioru na skrzynkę nadawcy lub adres e-mail podany podczas wysyłania dokumentu. 

Powrót na początek strony