Status prawny Samorządu Województwa Podlaskiego

Samorząd Województwa Podlaskiego działa na podstawie:

 1. Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U.01.142.1590).
 2. Uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego
 3. Uchwała Nr XL/519/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 września 2006 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Województwa Podlaskiego
 4. Uchwały Nr XXVI/321/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Województwa Podlaskiego
 5. Uchwały Nr V/33/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Statut Województwa Podlaskiego
 6. Uchwała Nr X/121/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego
 7. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego

Województwo wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów województwa:

 • pochodzącym z wyborów Sejmikiem Województwa (organ stanowiący i kontrolny) oraz
 • powoływanym przez Sejmik Zarządem Województwa (organ wykonawczy) z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, jako jego przewodniczącym.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

 

Załączniki do treści

 • NIP (PDF, 1,97 MB) Podgląd załącznika

  Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (Województwo Podlaskie)

 • NIP-2 (TIF, 11,37 MB)

  Zgłoszenie aktualizacyjne z dnia 07.08.2012 r.

 • REGON (PDF, 4,44 MB) Podgląd załącznika

  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (Województwo Podlaskie)