Udostępnianie informacji z akt archiwum

Dokumentację aktową i rejestry publiczne udostępniają pracownicy archiwum zakładowego  za zgodą Dyrektora Biura Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Archiwum Zakładowe znajduje się w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku,  pok. 008,  tel.85 66 54 556.

Szczegółowe zasady funkcjonowania archiwum określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67

Szczegółowe zasady udostępniania rejestrów publicznych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostęniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych (Dz. U. 05.205.1692)

Wnioski o udostępnienie rejstrów publicznych można składać osobiście lub e-mailem: kancelaria@wrotapodlasia.pl - dane udostępniane są w formie elektronicznej (jeśli są przetworzone) lub w formie papierowej - jeśli urząd nie posiada ich w formie elektornicznej. Wniosek do pobrania na dole strony.

 

Załączniki do treści

  • ZAŁĄCZNIK.rtf (RTF, 10,55 KB)

    Wniosek o dostęp do rejestrów publicznych