Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punktów zbierania pojazdów

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi wykaz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów na terenie województwa podlaskiego, wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Powrót na początek strony