Kontrola zarządcza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Poniżej dostępne są informacje:

 • Zarządzenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie (z późn.zm.),
 • Zarządzenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie prowadzenia i raportowania kontroli zarządczej wykonywanej w Urzędzie (z późn.zm.),
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011, złożone przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012, złożone przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013, złożone przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • Oświadczenie o stanie kontorli zarządczej za rok 2014, złożone przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • Oświadczenie o stanie kontorli zarządczej za rok 2015, złożone przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016, złożone przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017, złożone przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • Oświadczenie o stanie kontorli zarządczej za rok 2018, złożone przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019, złożone przez Marszałka Województwa Podlaskiego.