Spis Rejestrów

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego prowadzone są  następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • rejestr uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego,
 • rejestr uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego,
 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • archiwum zakładowe,
 • wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • rejestr jednostek kultury,
 • rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych
 • rejestr zarządzeń Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • ewidencja porozumień Województwa z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
 • ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Powrót na początek strony