Budżet Województwa Podlaskiego na 2008 rok - do pobrania w formie załącznika (poniżej)