Kontrole zewnętrzne - 2016 r.

Plan kontroli zewnętrznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Wojeództwa Podlaskiego na 2016 r. znajduje się poniżej w załączniku.

Załączniki do treści